Agromežsaimniecība

PIETEIKT PAKALPOJUMU

Kokaugu stādījumu plānošana un izveide lauksaimniecības zemēs atbilstoši tradicionālām lauksaimniecības praksēm Latvijas laukos.

Stādamā materiāla piegāde projektiem

  • alejas (gar ceļiem, robežstādījumi)
  • vējlauzēji (aizsargstādījumi lielos lauku blokos, vēja erozijas vietās, augļudārzos)
  • kokveida ganības
  • koku grupu stādījumi neproduktīvas vietās (mitrās ieplakas, pauguru gali) utml.


Tradicionālās agromežsaimniecības sistēmas Latvijā.
Video: Isi par agromežsaimniecību, Zviedrijas pieredze