Daudzaprites stādījumi /Polycyclic forestry

Daudzaprites stādījumos tiek kopā stādītas dažāda aprites ilguma koku sugas ar mērķi pēc iespējas intensīvāk izmantot platības vienību. parasti pirmajā apritē tiek iegūta enerģijas koksne šķeldai (kārkls 5-15 gadi), otrajai aprite tehniskā koksne (tara) (apse, papele 15-25 gadi), un galvenejai apritei tiek iegūta lietkoksne, parasti tie ir platlapju koki- ozols, dižškabārdis, ķirsis, egle, bērzs, valrieksts, kļava, 
Pirmo divu aprišu koki tiek audzēti ar aprēķinu, lai lietkoksnes koku sugas augtu ar taisniem bezzaru stumbriem ar augstu koksnes kvalitāti.