Meža apsaimniekošana

Uzņēmuma pamatnodrabošanās ir meža apsaimniekošana sabalansējot saimnieciskās un dabas vajadzības. Darbi tiek veikti izmantojot izlases ciršu principus un respektējot bioloģisko daudzveidību.

Mēs piedāvājam risinājumus platlapju mežu ieaudzēšanai egļu monokultūru un aizaugušu lauksaimniecības zemju vietā.

Pakalpojumi:

  • optimālākā īpašuma apsaimniekošanas modeļa izvēle
  • Izlases ciršu plānošana un koku marķēšana
  • meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas plānošana
  • dabas daudzveidības objektu identificēšana
  • meliorācijas sistēmu risinājumi

Meža apsaimniekošanas mērķis nodrošināt regulāru ienākumu no meža vienlaicīgi saglabājot estētisku un pieejamu meža vidi. Katram meža īpašumam tiek izstrādāts individuāls risinājums balstoties uz meža īpašnieka vajadzībām un ekosistēmas kapacitātes. 


PIETEIKT PAKALPOJUMU

Koks, kā saziņa starp paaudzēm. Māksla nocirst koku tā, lai mežs paliek