Dokumentācija

Sekmīgam meža apsaimniekošanas darbam ir nepieciešams sakārtot ar mežaudzi saistītos dokumentus.

Standarta dokumentu pakete ir:

1. Nogabalu raksturjošie rādītāji (Valsts meža dienesta taksācijas apraksts) un nogabalu plāns RĀDĪTĀJI PLĀNS, šos datus ikviens var iegūt bezmaksas ielogojoties Valsts meža dienesta GIS sistēmā https://gis.vmd.gov.lv

2. Derīga meža inventarizācija/ Meža apsaimniekošanas plāns, iesniegts Valsts meža dienestā

3. Zemes robežu plāns un sakārtotas robežzīmes dabā Plāns A, Plāns B, Robežzīme


Mūsu uzņēmums palīdzēs sakārtot visu nepieciešamo dokumentu kopumu meža apsaimniekošanai un mežistrādes darbu veikšanai