• Funkcionāla infrastruktūra (ceļi un grāvji)


pieteikt pakalpojumu

Meža īpašuma iekšējie ceļi un krautuves ir pamats mežsaimniecisko darbu raitai izpildei dažādos gadalaikos un klimatiskos apstākļos. Ceļu tīkls tiek viedots pielāgojot to vietas mitruma apstākļiem un meža audzes struktūrai.

Meža meliorācijas grāvji ir apmēram reizi 25-30 gados jāpārtīra lai nodrošinātu ūdens novadīšanas sistēmu funkcionēšanu. Grāvjus vēlams sakārtot pāris gadus iepriekš pirms ciršanas darbu veikšanas.  Jāņem vērā arī ūdens noteces kapacitāte ārpus īpašuma. Jo savulaik vienotās meliorācijas sitēmas mūsdienās ir nonākušas vairāku īpašnieku rokās ar atšķirīgu skatījumu un risinājumiem.

Beidzot mežistrādes darbus tiek pēc iespējas sakopti izbraukātie meža ceļi, pārbrauktuves un grāvji.


Piemēri:

Caurtekas Biežāk šķērsojamos grāvjos vēlams iebūvēt caurtekas lai pie katras meža izvešanas nav jāziedo kāds kubikmetrs koksnes un jābrauc ar ekskavātoru pārtīrīt gultni