Mikrodzīvotnes/ Dabas vērtības

Mikrodzīvotne ir neliels vides elements, kas atšķirās no apkārtnes. Tā savādākie apstāļi var būt vienīgās mājas noteiktām sugām visā apkārtē. Mikrodzīvotne var būt būtisks bioloģiskās daudzveidības veicinošs elements.
Akmens, kaudzes, sausi koki, ūdens elementi un daudz kas cits var būt mūsu ieguldījums dabas daudzveidības veidošanā.
Tāpat dabā jau ir dažādi retāki augi, skudru pūžņi, kultūras/saimniekošanas mantojuma objekti, kas jāņem vērā apsaimniekojot īpašumu.
Vecie koki bieži vien ir liecinieki īpašuma vēsturiskai izmantošanai un var kalpot kā saziņa starp paaudzēm.


PIETEIKT PAKALPOJUMU