Koks un kopšanas cirte

Kokiem pilnvērtīgai fotosintēzei nepieciešams atbilstošs vainaga iznērs. Eglei min. ir 2/3 no kopējā koka augstuma ir zari ar zaļām skujām, priedēm un vairumam lapu koku minimus ir 1/2 no koka kopējā augstuma. Tas ir attiecināms gan uz kopšanas cirtēm, gan arī jaunaudžu kopšanu.

Pielikumā īss apraksts par kopšanas cirtēm, vēlamiem koku attālumiem un vainagu izmēriem:

Koks_un_kopsanas_cirte.pdf