Par mani

Mani sauc Agnis Graudulis un es esmu uz TU ar kokiem un mežu kopš bērnības.

Esmu meža  īpašnieks kopš 1994. gada un mans mežs ir mana labākā meža skola. Meža ciršana, zāģbaļku pārdošana, atjaunošana, stādīšana, jaunaudžu kopšana, lauksaimniecības zemju apmežošana - viss tas dod pārbaudītu pieredzi un zināšanas, ko droši varu nodot tālāk.

Šobrīd mans mežs ir  Pasaules dabas fonda un Latvijas Lauku konsultāciju centra projekta "Ilgtspējīga meža apsaimniekošana" demonstrāciju vieta

Vadot mežsaimniecības uzņēmumu Zviedrijā un  apsaimniekojot meža īpašumus Latvijā esmu guvis pieredzi kā mežsaimniecība izskatās no abām laukuma pusēm MEŽA ĪPAŠNIEKS - MEŽSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS. Kur katram ir savas intereses un vajadzības.


Strādājot mežā un vērojot, kā aug koki, esmu secinājis, ka labākais meža apsaimniekošanas modelis ir izmantot izlases cirtes atdarinot ekosistēmas dabiskos procesus. Svarīgi ir arī sabalansēt saimnieciskās un dabas vajadzības mežā.

Man kā meža īpašniekam ir svarīga SAJŪTA, ka iegūts prieks no saimniekošanas savā mežā. Tā gandarījuma sajūta redzēt, kā aug tevis loloti koki gan paša, gan klientu mežos ir kas vienreizēja un neaprakstāma.

Vairāk par mums angliskajā lapas daļā


https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/23.02.2023-meza-stasti-agnis-graudulis-mezsaimnieks.id286762


Pieteikt pakalpojumu