Nogabalu raksturojošie rādītāji

Sava meža Taksācijas apraksts, ko jebkurš meža īpašnieks var bez samaksas lejuplādēt no Valsts meža dienesta GIS mājas lapas. Taksācijas apraksts satur datus par meža īpašuma sadalījumu pa nogabaliem, sugu sastāvu, augstumu, vecumu, iepriekšējām mežsaimnieciskām darbībām un aizsardzības pazīmēm.

Saites adrese: https://gis.vmd.gov.lv/