Koku stādījumi

Koku saimniecisko un funkcionālo stādījumu plānošana uz meža un lauksaimniecības zemēm

Saimnieciskie stādījumi:
Koku stādījumi uz neizmantotas vai grūti izmantojamas lauksaimniecības zemes, lai palielinātu zemes izmantošanas vērtību. Mistrotos (daudzaprites) stādījumos vienlaikus stāda ātrāk un lēnāk augošās koku sugas ar mērķi nodrošināt pēc iespējas ātrāku un vienmērīgāgu ienākumu plūsmu.
Kā koku sugas tiek izmantotas:

  • enerģijas koksne-kārkli (5-15gadi) 1-3 aprites
  • tehniskā koksne-tara hibrīdā papele (15-25 gadi)
  • lietaskoki (ozols, dizskabārdis, ķirsis, egle, bērzs...

Funkcionālie stādījumi:
Vējlauzēji, buferjoslas ar mērķi uzlabot saimniekošanas un vides apstākļus pieguļošās teritorijās.


PIETEIKT PAKALPOJUMU